Här kan du som aktieägare anmäla dig eller lämna in din digitala poströst till de bolag som valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för sina bolagsstämmor.

För att anmäla dig till en bolagsstämma klickar du på länken "Anmälan" nedan, pga rådande omständigheter erbjuder inte alla bolag fysisk närvaro på stämmorna under 2021 utan stämman genomförs enbart genom s.k. poströstning varvid en separat anmälan ej krävs. Önskar du få inträdeskortet till bolagsstämman tillsänt dig per e-post loggar du först in med BankID.

För att kunna poströsta digitalt måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post eller e-post till bolaget. Post- och e-post adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 28 okt 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 27 okt 2021
Hexagon AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 17 nov 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 16 nov 2021
Nordnet AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 28 okt 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 27 okt 2021
Odd Molly International AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 22 okt 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 21 okt 2021
Resurs Holding AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 2 nov 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 1 nov 2021
RVRC Holding AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 10 nov 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 9 nov 2021
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 12 nov 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 11 nov 2021
SSAB AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 28 okt 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 27 okt 2021
Swedbank AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 28 okt 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 27 okt 2021
Svolder Aktiebolag (publ)KallelseAnmälanFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 18 nov 2021Anmälan senast: 12 nov 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 12 nov 2021