Här kan du som aktieägare lämna din digitala poströst för de årsstämmor där bolag valt att erbjuda denna möjlighet till sina aktieägare och valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för poströstning.

För att kunna skicka in din poströst måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Det går därmed inte att poströsta för exempelvis ordningsfrågor där beslutsförslag inte framgår i den föreslagna dagordningen. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post till bolaget. Adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

AB Sagax (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 10 nov 2020Anmälan senast: 9 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 9 nov 2020
AcadeMedia AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 26 nov 2020Anmälan senast: 20 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 20 nov 2020
Aktiebolaget Electrolux (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 3 nov 2020Anmälan senast: 2 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 2 nov 2020
ASSA ABLOY AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 24 nov 2020Anmälan senast: 23 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 23 nov 2020
Cloetta AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 3 nov 2020Anmälan senast: 2 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 2 nov 2020
Essity Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 28 okt 2020Anmälan senast: 27 okt 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 27 okt 2020
Indutrade Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 3 dec 2020Anmälan senast: 2 dec 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 2 dec 2020
Kungsleden AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 12 okt 2020Anmälan senast: 9 okt 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 9 okt 2020
NCC Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 12 nov 2020Anmälan senast: 11 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 11 nov 2020
Peab Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 12 nov 2020Anmälan senast: 11 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 11 nov 2020
Qliro AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 23 nov 2020Anmälan senast: 20 nov 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 20 nov 2020