Här kan du som aktieägare lämna din digitala poströst för de årsstämmor där bolag valt att erbjuda denna möjlighet till sina aktieägare och valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för poströstning.

För att kunna skicka in din poströst måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Det går därmed inte att poströsta för exempelvis ordningsfrågor där beslutsförslag inte framgår i den föreslagna dagordningen. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post till bolaget. Adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

AB Volvo (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 18 jun 2020Anmälan senast: 17 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 17 jun 2020
Aktiebolaget Fagerhult (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 23 jun 2020Anmälan senast: 16 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 16 jun 2020 17:00
Arjo AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 29 jun 2020Anmälan senast: 23 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 23 jun 2020
Elanders AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 jun 2020Anmälan senast: 18 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 18 jun 2020
Getinge AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 26 jun 2020Anmälan senast: 22 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 24 jun 2020
Gränges AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 jun 2020Anmälan senast: 18 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 18 jun 2020
Gunnebo AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 29 jun 2020Anmälan senast: 23 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 23 jun 2020
Husqvarna AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 26 jun 2020Anmälan senast: 25 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 25 jun 2020
Indutrade Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 2 jun 2020Anmälan senast: 27 maj 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 1 jun 2020 17:00
Investor AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 17 jun 2020Anmälan senast: 16 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 16 jun 2020
Lifco AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 24 jun 2020Anmälan senast: 17 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 17 jun 2020
Resurs Holding AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 17 jun 2020Anmälan senast: 11 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 15 jun 2020
Scandic Hotels Group AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 15 jun 2020Anmälan senast: 9 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 9 jun 2020
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 29 jun 2020Anmälan senast: 26 jun 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 26 jun 2020