Här kan du som aktieägare lämna din digitala poströst för de årsstämmor där bolag valt att erbjuda denna möjlighet till sina aktieägare och valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för poströstning.

För att kunna skicka in din poströst måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Det går därmed inte att poströsta för exempelvis ordningsfrågor där beslutsförslag inte framgår i den föreslagna dagordningen. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post till bolaget. Adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

Bergman & Beving Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 26 aug 2020Anmälan senast: 20 aug 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 24 aug 2020
ClasOhlson ABKallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 12 sep 2020Anmälan senast: 11 sep 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 11 sep 2020
Elekta AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 26 aug 2020Anmälan senast: 25 aug 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 25 aug 2020
EolusVind ABKallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 27 aug 2020Anmälan senast: 21 aug 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 21 aug 2020
Lagercrantz Group AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 aug 2020Anmälan senast: 19 aug 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 19 aug 2020
SECTRAKallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 8 sep 2020Anmälan senast: 2 sep 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 2 sep 2020
Starbreeze AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 13 aug 2020Anmälan senast: 7 aug 2020Poströst bolaget tillhanda senast: 7 aug 2020