Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB har, under rådande omständigheter gällande Coronaviruset och oro kring smittorisken beslutat att erbjuda aktieägare, som anmält sig till någon av nedan årsstämmor, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear Sweden utsett ombud (anställd hos Euroclear Sweden AB). Vänligen notera att detta erbjudande inte gäller för juridiska personer.

Aktieägarna ges på detta sätt möjlighet att företrädas på årsstämman utan att behöva närvara personligen.

Önskar ni lämna fullmakt till Euroclear Swedens ombud behöver ni skriva under och datera fullmakten, som finns tillgänglig nedan för respektive bolag, samt specificera hur ombudet skall rösta å era vägnar. Fullmakten skickas till: "Ombudet", Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vänligen notera att fullmakten i original måste vara Euroclear Sweden tillhanda senast det datum som står angivet på fullmakten för att vi skall kunna företräda dig på årsstämman.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss genom e-post på: GeneralMeetingServices@euroclear.eu

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Uppskjuten) Kallelse SEB
  Stämma: 2020-03-23 Fullmakt senast: 2020-03-20  
BeijerAlma AB Kallelse Beijer Alma Fullmaktsformulär - Beijer Alma
  Stämma: 2020-03-25 Fullmakt senast: 2020-03-23  
Skanska AB Kallelse Skanska Fullmaktsformulär - Skanska
  Stämma: 2020-03-26 Fullmakt senast: 2020-03-24  
Swedbank AB (Uppskjuten) Kallelse Swedbank
  Stämma: 2020-03-26 Fullmakt senast: 2020-03-24  
Bonava AB Kallelse Bonava Fullmaktsformulär - Bonava
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Aktiebolaget Electrolux Kallelse Electrolux Fullmaktsformulär - Electrolux
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Kallelse Ericsson Fullmaktsformulär - Ericsson
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Kallelse SCA Fullmaktsformulär - SCA
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
NCC AB Kallelse NCC Fullmaktsformulär - NCC
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Saab Aktiebolag Kallelse Saab Fullmaktsformulär - Saab
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
SSAB Kallelse SSAB Fullmaktsformulär - SSAB
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Essity AB Kallelse Essity Fullmaktsformulär - Essity
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Fabege AB Kallelse Fabege Fullmaktsformulär - Fabege
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Husqvarna AB (Uppskjuten) Kallelse Husqvarna
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Swedish Match AB Kallelse Swedish Match Fullmaktsformulär - Swedish Match
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Telia Company AB Kallelse Telia Company Fullmaktsformulär - Telia Company
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Pandox Aktiebolag Kallelse Pandox Fullmaktsformulär - Pandox
  Stämma: 2020-04-03 Fullmakt senast: 2020-04-01  
Aktiebolaget Volvo (Uppskjuten) Kallelse Volvo
  Stämma: 2020-04-08 Fullmakt senast: 2020-04-06  
Gunnebo AB Kallelse Gunnebo Fullmaktsformulär - Gunnebo
  Stämma: 2020-04-21 Fullmakt senast: 2020-04-17  
Getinge AB Kallelse Getinge Fullmaktsformulär - Getinge
  Stämma: 2020-04-21 Fullmakt senast: 2020-04-17  
Alfa Laval AB Kallelse Alfa Laval Fullmaktsformulär - Alfa Laval
  Stämma: 2020-04-23 Fullmakt senast: 2020-04-21  
Atlas Copco AB Kallelse Atlas Copco Fullmaktsformulär - Atlas Copco
  Stämma: 2020-04-23 Fullmakt senast: 2020-04-21  
Nolato AB Kallelse Nolato Fullmaktsformulär - Nolato
  Stämma: 2020-05-04 Fullmakt senast: 2020-04-30