Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB har, under rådande omständigheter gällande Coronaviruset och oro kring smittorisken beslutat att erbjuda aktieägare, som anmält sig till någon av nedan årsstämmor, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear Sweden utsett ombud (anställd hos Euroclear Sweden AB). Vänligen notera att detta erbjudande inte gäller för juridiska personer.

Aktieägarna ges på detta sätt möjlighet att företrädas på årsstämman utan att behöva närvara personligen.

Önskar ni lämna fullmakt till Euroclear Swedens ombud behöver ni skriva under och datera fullmakten, som finns tillgänglig nedan för respektive bolag, samt specificera hur ombudet skall rösta å era vägnar. Fullmakten skickas till: "Ombudet", Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vänligen notera att fullmakten i original måste vara Euroclear Sweden tillhanda senast det datum som står angivet på fullmakten för att vi skall kunna företräda dig på årsstämman.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss genom e-post på: GeneralMeetingServices@euroclear.eu

For english speaking shareholders please contact us by phone on numbers listed next to each issuer below

AAK AB Kallelse AAK Fullmaktsformulär - AAK
+46 8 402 90 45 Stämma: 2020-05-13 Fullmakt senast: 2020-05-11  
BillerudKorsnäs AB Kallelse BillerudKorsnäs Fullmaktsformulär - BillerudKorsnäs
+46 8 402 90 62 Stämma: 2020-05-05 Fullmakt senast: 2020-05-04  
Epiroc AB Kallelse Epiroc Fullmaktsformulär - Epiroc
+46 73 684 91 47 Stämma: 2020-05-12 Fullmakt senast: 2020-05-08  
H & M Hennes & Mauritz AB Kallelse H & M Fullmaktsformulär - H & M
+46 8 402 90 48 Stämma: 2020-05-07 Fullmakt senast: 2020-05-06  
Kinnevik Kallelse Kinnevik Fullmaktsformulär - Kinnevik
+46 8 402 91 47 Stämma: 2020-05-11 Fullmakt senast: 2020-05-08  
Medivir AB Kallelse Medivir Fullmaktsformulär - Medivir
+46 8 402 92 37 Stämma: 2020-05-05 Fullmakt senast: 2020-04-30  
Mekonomen AB Kallelse Mekonomen Fullmaktsformulär - Mekonomen
+46 8 402 90 47 Stämma: 2020-05-07 Fullmakt senast: 2020-05-05  
NIBE Industrier AB Kallelse Nibe Fullmaktsformulär - Nibe
+46 8 402 90 20 Stämma: 2020-05-14 Fullmakt senast: 2020-05-12  
Peab AB Kallelse Peab Fullmaktsformulär - Peab
+46 8 402 91 19 Stämma: 2020-05-06 Fullmakt senast: 2020-05-04  
AB Sagax Kallelse Sagax Fullmaktsformulär - Sagax
+46 8 402 92 96 Stämma: 2020-05-06 Fullmakt senast: 2020-05-04  
Securitas AB Kallelse Securitas Fullmaktsformulär - Securitas
+46 8 402 92 96 Stämma: 2020-05-06 Fullmakt senast: 2020-05-04  
Swedish Orphan Biovitrum AB Kallelse SOBI Fullmaktsformulär - SOBI
+46 73 684 91 47 Stämma: 2020-05-13 Fullmakt senast: 2020-05-11  
Tele2 AB Kallelse Tele2 Fullmaktsformulär - Tele2
+46 8 402 91 47 Stämma: 2020-05-11 Fullmakt senast: 2020-05-08  
Tethys OilAB Kallelse Tethys Oil Fullmaktsformulär - Tethys Oil
+46 8 402 92 12 Stämma: 2020-05-13 Fullmakt senast: 2020-05-11