Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB har, under rådande omständigheter gällande Coronaviruset och oro kring smittorisken beslutat att erbjuda aktieägare, som anmält sig till någon av nedan årsstämmor, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear Sweden utsett ombud (anställd hos Euroclear Sweden AB). Vänligen notera att detta erbjudande inte gäller för juridiska personer.

Aktieägarna ges på detta sätt möjlighet att företrädas på årsstämman utan att behöva närvara personligen.

Önskar ni lämna fullmakt till Euroclear Swedens ombud behöver ni skriva under och datera fullmakten, som finns tillgänglig nedan för respektive bolag, samt specificera hur ombudet skall rösta å era vägnar. Fullmakten skickas till: "Ombudet", Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vänligen notera att fullmakten i original måste vara Euroclear Sweden tillhanda senast det datum som står angivet på fullmakten för att vi skall kunna företräda dig på årsstämman.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss genom e-post på: GeneralMeetingServices@euroclear.eu

For english speaking shareholders please contact us by phone on numbers listed next to each issuer below

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Uppskjuten) Kallelse SEB
  Stämma: 2020-03-23 Fullmakt senast: 2020-03-20  
BeijerAlma AB (Avslutad) Kallelse Beijer Alma
  Stämma: 2020-03-25 Fullmakt senast: 2020-03-23  
Skanska AB (Avslutad) Kallelse Skanska
  Stämma: 2020-03-26 Fullmakt senast: 2020-03-24  
Swedbank AB (Uppskjuten) Kallelse Swedbank
  Stämma: 2020-03-26 Fullmakt senast: 2020-03-24  
Bonava AB (Avslutad Kallelse Bonava
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Aktiebolaget Electrolux (Avslutad) Kallelse Electrolux
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Avslutad) Kallelse Ericsson
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Avslutad) Kallelse SCA
  Stämma: 2020-03-31 Fullmakt senast: 2020-03-27  
NCC AB (Avslutad) Kallelse NCC
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Saab Aktiebolag (Avslutad) Kallelse Saab
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
SSAB (Avslutad) Kallelse SSAB
  Stämma: 2020-04-01 Fullmakt senast: 2020-03-30  
Essity AB (Avslutad) Kallelse Essity
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Fabege AB (Avslutad) Kallelse Fabege
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Husqvarna AB (Uppskjuten) Kallelse Husqvarna
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Swedish Match AB (Avslutad) Kallelse Swedish Match
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Telia Company AB (Avslutad) Kallelse Telia Company
  Stämma: 2020-04-02 Fullmakt senast: 2020-03-31  
Pandox Aktiebolag (Avslutad) Kallelse Pandox
  Stämma: 2020-04-03 Fullmakt senast: 2020-04-01  
Aktiebolaget Volvo (Uppskjuten) Kallelse Volvo
  Stämma: 2020-04-08 Fullmakt senast: 2020-04-06  
Dometic Group AB Kallelse Dometic Fullmaktsformulär - Dometic
+46 8 402 91 26 Stämma: 2020-04-07 Fullmakt senast: 2020-04-06  
Gunnebo AB (Uppskjuten) Kallelse Gunnebo
  Stämma: 2020-04-21 Fullmakt senast: 2020-04-17  
Getinge AB (Uppskjuten) Kallelse Getinge
  Stämma: 2020-04-22 Fullmakt senast: 2020-04-17  
Alfa Laval AB Kallelse Alfa Laval Fullmaktsformulär - Alfa Laval
+46 8 402 91 19 Stämma: 2020-04-23 Fullmakt senast: 2020-04-21  
Atlas Copco AB Kallelse Atlas Copco Fullmaktsformulär - Atlas Copco
+46 8 402 90 43 Stämma: 2020-04-23 Fullmakt senast: 2020-04-21  
ASSA ABLOY AB Kallelse ASSA ABLOY Fullmaktsformulär - ASSA ABLOY
+46 8 402 91 47 Stämma: 2020-04-29 Fullmakt senast: 2020-04-27  
Medicover AB Kallelse Medicover Fullmaktsformulär - Medicover
+46 8 402 92 74 Stämma: 2020-04-30 Fullmakt senast: 2020-04-28  
Nolato AB Kallelse Nolato Fullmaktsformulär - Nolato
+46 8 402 91 19 Stämma: 2020-05-04 Fullmakt senast: 2020-04-30  
BillerudKorsnäs AB Kallelse BillerudKorsnäs Fullmaktsformulär - BillerudKorsnäs
+46 8 402 90 62 Stämma: 2020-05-05 Fullmakt senast: 2020-05-04