Fullmaktsinstruktioner


Omyndig

Om omyndig har två vårdnadshavare uppvisas personbevis och fullmakt för den vårdnadshavare som ska representera aktierna. Om omyndig har en vårdnadshavare uppvisas endast personbevis. Personbevis som visar vårdnadshavare av minderårig beställs hos skattemyndigheten.

Dödsbo

Fullmakt krävs från övriga dödsbodelägare samt kopia av första och sista sidan av inregistrerad bouppteckning.

Samägda aktier / Äkta makar

En av makarna representerar aktierna som ombud. Den andra maken kan gå med som biträde. Fullmakt krävs för ombudet.

Samägda aktier / Aktiesparklubbar

Endast en person (som ombud) kan representera aktierna som ombud. Handling som visar medlemmarna uppvisas. Fullmakt krävs från medlemmarna.

Juridisk person

Registreringsbevis högst ett år gammalt uppvisas. Om firman tecknas av flera i förening krävs fullmakt.