Anmälan till bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) tisdagen den 20 augusti 2024

Vänligen notera att sista dag för anmälan är onsdagen den 14 augusti 2024. För rätt att delta på bolagsstämman måste dina aktier vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 12 augusti 2024. För mer information vänligen se kallelsen.

Anger du din e-post adress kommer du få en kvittens på din anmälan. Om du först identifierar dig med BankID kan du även anmäla andra ägare som du önskar företräda samt bilägga nödvändig dokumentation.

Personnummer


Förnamn Efternamn


E-post adress Mobilnummer


Antal medföljande biträden