Anmälan till bolagsstämma

Årsstämma i SkiStar Aktiebolag (publ) lördagen den 11 december 2021

Vänligen notera att sista dag för anmälan är tisdagen den 7 december 2021. För rätt att delta på bolagsstämman måste dina aktier vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 december 2021. För mer information vänligen se kallelsen.

Anger du din e-post adress kommer du få en kvittens på din anmälan. Om du först identifierar dig med BankID kommer du även få ditt inträdeskort (i förekommande fall dina användaruppgifter) till denna adress, annars skickas detta med post.

Personnummer


Förnamn Efternamn


E-post adress Mobilnummer


Antal medföljande biträden