Anmälan till bolagsstämma

Årsstämma i Resurs Holding AB (publ) torsdagen den 25 april 2024

Vänligen notera att sista dag för anmälan är fredagen den 19 april 2024. För rätt att delta på bolagsstämman måste dina aktier vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 april 2024. För mer information vänligen se kallelsen.

Anger du din e-post adress kommer du få en kvittens på din anmälan. Om du först identifierar dig med BankID kan du även anmäla andra ägare som du önskar företräda samt bilägga nödvändig dokumentation.

Personnummer


Förnamn Efternamn


E-post adress Mobilnummer


Antal medföljande biträden