Här kan du som aktieägare lämna din digitala poströst för de årsstämmor där bolag valt att erbjuda denna möjlighet till sina aktieägare och valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för poströstning.

För att kunna skicka in din poströst måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Det går därmed inte att poströsta för exempelvis ordningsfrågor där beslutsförslag inte framgår i den föreslagna dagordningen. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post till bolaget. Adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

AB Sagax (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 19 mar 2021Anmälan senast: 18 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 18 mar 2021
AB Volvo (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 31 mar 2021Anmälan senast: 30 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 30 mar 2021
AIK Fotboll AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 11 mar 2021Anmälan senast: 10 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 10 mar 2021
Aktiebolaget Electrolux (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 mar 2021Anmälan senast: 24 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 24 mar 2021
Avanza Bank Holding AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 30 mar 2021Anmälan senast: 29 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 29 mar 2021
Axfood AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 24 mar 2021Anmälan senast: 18 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 23 mar 2021
Beijer Alma AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 23 mar 2021Anmälan senast: 22 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 22 mar 2021
Castellum AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 mar 2021Anmälan senast: 24 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 24 mar 2021
Essity Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 mar 2021Anmälan senast: 24 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 24 mar 2021
Fabege ABKallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 mar 2021Anmälan senast: 19 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 24 mar 2021
Fortnox AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 8 mar 2021Anmälan senast: 5 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 5 mar 2021
Medivir AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 11 mar 2021Anmälan senast: 10 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 10 mar 2021
NCC Aktiebolag (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 30 mar 2021Anmälan senast: 29 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 29 mar 2021
Platzer Fastigheter Holding AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 31 mar 2021Anmälan senast: 30 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 30 mar 2021
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 30 mar 2021Anmälan senast: 29 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 29 mar 2021
Skanska AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 30 mar 2021Anmälan senast: 29 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 29 mar 2021
Stora Enso OYJKallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 19 mar 2021Anmälan senast: 11 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 11 mar 2021
Swedbank AB (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 25 mar 2021Anmälan senast: 24 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 24 mar 2021
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)KallelseFormulär för utskriftDigital poströst
Stämma: 30 mar 2021Anmälan senast: 29 mar 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 29 mar 2021