Här kan du som aktieägare anmäla dig eller lämna in din digitala poströst till de bolag som valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för sina bolagsstämmor.

För att anmäla dig till en bolagsstämma klickar du på länken "Anmälan" nedan, pga rådande omständigheter erbjuder inte alla bolag fysisk närvaro på stämmorna utan stämman genomförs enbart genom s.k. poströstning varvid en separat anmälan ej krävs.

För att kunna poströsta digitalt måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet. Detta tillvägagångssätt kan även användas av ombud som önskar företräda en eller flera aktieägare.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post eller e-post till bolaget. Post- och e-post adressen för detta framgår i formuläret.

Castellum AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 8 dec 2022 Poströst bolaget tillhanda senast: 7 dec 2022
Dustin Group AB (publ)KallelseAnmälanFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 15 dec 2022Anmälan senast: 9 dec 2022Poströst bolaget tillhanda senast: 9 dec 2022
Midsona AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 20 dec 2022 Poströst bolaget tillhanda senast: 19 dec 2022
Pierce Group AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 14 dec 2022 Poströst bolaget tillhanda senast: 13 dec 2022
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)KallelseAnmälanPoströstning ej möjlig
Extra bolagsstämmaStämma: 21 dec 2022Anmälan senast: 14 dec 2022 
SkiStar Aktiebolag (publ)KallelseAnmälanFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 10 dec 2022Anmälan senast: 6 dec 2022Poströst bolaget tillhanda senast: 6 dec 2022