Här kan du som aktieägare anmäla dig eller lämna in din digitala poströst till de bolag som valt Euroclear Sweden som tjänsteleverantör för sina bolagsstämmor.

För att anmäla dig till en bolagsstämma klickar du på länken "Anmälan" nedan, pga rådande omständigheter erbjuder inte alla bolag fysisk närvaro på stämmorna under 2021 utan stämman genomförs enbart genom s.k. poströstning varvid en separat anmälan ej krävs. Önskar du få inträdeskortet till bolagsstämman tillsänt dig per e-post loggar du först in med BankID.

För att kunna poströsta digitalt måste du först legitimera dig genom BankID. När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströst" för respektive bolag nedan och på den sida som öppnas kan du sen avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i förslaget till dagordning för bolagsstämman. Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du skriver då ut och fyller i det, undertecknar och skickar in formuläret per post eller e-post till bolaget. Post- och e-post adressen för detta framgår i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

Bergman & Beving Aktiebolag (publ)KallelseAnmälanFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 31 aug 2021Anmälan senast: 25 aug 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 25 aug 2021
Elekta AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 25 aug 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 24 aug 2021
Evolution Gaming Group AB (publ)KallelseEndast poströstningFormulär för utskriftDigital poströst
Extra bolagsstämmaStämma: 20 aug 2021 Poströst bolaget tillhanda senast: 19 aug 2021
Lagercrantz Group AB (publ)KallelseAnmälanFormulär för utskriftDigital poströst
ÅrsstämmaStämma: 24 aug 2021Anmälan senast: 19 aug 2021Poströst bolaget tillhanda senast: 19 aug 2021 15:00