Anmälan till bolagsstämma

Årsstämma i Clas Ohlson Aktiebolag (publ) fredagen den 9 september 2022

Vänligen notera att sista dag för anmälan är måndagen den 5 september 2022. För rätt att delta på bolagsstämman måste dina aktier vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 1 september 2022. För mer information vänligen se kallelsen.

Anger du din e-post adress kommer du få en kvittens på din anmälan. Om du först identifierar dig med BankID kan du även anmäla andra ägare som du önskar företräda samt bilägga nödvändig dokumentation.

Personnummer


Förnamn Efternamn


E-post adress Mobilnummer


Antal medföljande biträden