Instruktioner

OMYNDIG
Om omyndig har två vårdnadshavare uppvisas personbevis och fullmakt för den vårdnadshavare som ska representera aktierna. Om omyndig har en vårdnadshavare uppvisas endast personbevis. Personbevis som visar vårdnadshavare av minderårig beställs hos skattemyndigheten.
DÖDSBO
Fullmakt krävs från övriga dödsbodelägare samt kopia av första och sista sidan av inregistrerad bouppteckning.
SAMÄGDA AKTIER / ÄKTA MAKAR
En av makarna representerar aktierna som ombud. Den andra maken kan gå med som biträde. Fullmakt krävs för ombudet.
SAMÄGDA AKTIER / AKTIESPARKLUBBAR
Endast en person (som ombud) kan representera aktierna som ombud. Handling som visar medlemmarna uppvisas. Fullmakt krävs från medlemmarna.
JURIDISK PERSON (FIRMA)
Registreringsbevis högst ett år gammalt uppvisas. Om firman tecknas av flera i förening krävs fullmakt.