Anmälan till extra bolagsstämma i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma med aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) onsdagen den 17 maj 2017 kl 12:00 på Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall .

Inregistrering till stämman börjar kl 10:30.

Aktieägare, dock inte juridiska personer, kan här anmäla sitt deltagande i stämman.
Aktieägare, som företräds av ombud, kan göra anmälan på något av följande sätt:

  • per telefon 08-402 90 59
  • per post
    Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
    Group Function Legal Affairs
    Box 200
    101 23 Stockholm.

Anmälan skall göras senast torsdagen den 11 maj 2017.

Personnummer: