Anmälan till BillerudKorsnäs AB:s årsstämma 2017

Årsstämma i BillerudKorsnäs AB hålls onsdagen den 10 maj 2017, kl 15:00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här till och med torsdagen den 4 maj 2017. Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 4 maj 2017. Notera att detta gäller även aktieägare som utnyttjar aktieägardepå och/eller handlar via internet.

OBS! Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridiska personer måste anmäla sig skriftligt med fullmakt till adress: BillerudKorsnäs AB, "Årsstämman", Box 7841, 103 98 Stockholm.

Dörrarna öppnas kl 14:00.

OBS För att säkerställa att din anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer anges. Genom att fylla i dina personuppgifter samtycker du till att BillerudKorsnäs AB registrerar dessa att användas i samband med årsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning. Om du inte önskar uppge personnummer ber vi dig istället göra anmälan per telefon eller skriftligen, se nedan.

Personnummer: -
(åååå) (mm) (dd) (nnnn)