Anmälan till BillerudKorsnäs AB:s årsstämma

Årsstämma i BillerudKorsnäs AB hålls tisdagen den 10 maj 2016, kl 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här till och med tisdagen den 3 maj 2016. Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per tisdagen den 3 maj 2016. Notera att detta gäller även aktieägare som utnyttjar aktieägardepå och/eller handlar via internet.

OBS! Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridiska personer måste anmäla sig skriftligt med fullmakt till adress, se nedan.

Dörrarna öppnas kl 14.00.

OBS För att säkerställa att din anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer anges. Genom att fylla i dina personuppgifter samtycker du till att BillerudKorsnäs AB registrerar dessa att användas i samband med årsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning. Om du inte önskar uppge personnummer ber vi dig istället göra anmälan per telefon eller skriftligen, se nedan.

Personnummer: -
(åååå) (mm) (dd) (nnnn)