Årsstämma 2017

Årsstämman hålls onsdagen den 26 april 2017 kl 15:30 i Moderna Museets lokal. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:30.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig via ASSA ABLOYs hemsida t o m torsdagen den 20 april 2017.

Anmälan kan även göras per telefon 08-506 485 14 mellan 09.00 och 16.00. Anmälan kan också göras skriftligen till ASSA ABLOY, "Årsstämma", Box 7842, 103 98 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 20 april 2017. Kontakt bör tagas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via ASSA ABLOYs hemsida, utan hänvisas till telefon 08-506 485 14. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Blankett för fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman till adress: ASSA ABLOY, "Årsstämma", Box 7842, 103 98 Stockholm.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-506 485 14, mellan kl 09.00 och 16.00.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2017.

Personnummer: -